مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
×

قراردادهای بلند مدت


با توجه به نیاز پرسنل سازمان ها به ورزش و رسالت سازمانها مبنی بر ارتقا سطح سلامتی و تندرستی پرسنل و تاثیر مستقیم ورزش و شادابی در عملکرد افراد گروه ورزش مارکتینگ با شناسایی این نیاز و عقد قرارداد با مجموعه های ورزشی اقدام به بستن قرارداد های بلند مدت جهت استفاده پرسنل سازمانها از اماکن ورزشی مینماید.


معرفی مجموعه باشگاه انقلاب

معرفی مجموعه باشگاه انقلاب

اینستاگرام مجموعه باشگاه انقلاب

  © Copyright 2019 - All rights reserved by varzeshmarketing - Developed: LoginBrands.com